Kontakt

TF Polska sp. z o.o. s.k.a.

ul. Warszawska 1, 05-820 Piastów

+48 22 753 28 00

biuro@telefunken.pl

+48 22 753 28 00

TF Polska jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000D437405, NP 8351604035.